VIDEO VỀ G-TOPS
VỀ G-TOPS
SẢN PHẨM

What G-TOPS does

Qua sự đổi mới không ngừng,
G-TOPS hướng đến việc trở thành bước đệm cho sự phát triển xuất khẩu của các nhà sản xuất nhỏ và vừa Hàn Quốc

G-TOPS là công ty thương mại tổng hợp hợp tác với các Doanh nghiệp vừa và nhỏ Hàn Quốc bằng cách cung cấp thiết bị và nguyên liệu cho nhà máy do họ cung cấp và sản xuất. Đây cũng là công ty đặc thù (*SPE), tiên phong trên thị trường toàn cầu thay mặt cho Công ty TNHH Điện lực Đông Nam Hàn Quốc (KOEN)

LĨNH VỰC KINH DOANH

XUẤT KHẨU/THƯƠNG MẠI

G-TOPS xây dựng mối quan hệ hợp tác với hơn 300 công ty xuất sắc tại Hàn Quốc và cung cấp thiết bị nhà máy của Hàn Quốc cho các nhà máy điện quốc tế, ngành Dầu và Khí, cũng như các công ty EPC. Chúng tôi cũng cung cấp dịch vụ xuất khẩu kỹ sư và bảo dưỡng trong lĩnh vực sản xuất điện.

KOEN & G-TOPS

DỰ ÁN MỞ RỘNG TOÀN CẦU CHO DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA HÀN QUỐC

Thông qua mạng lưới và cơ sở dữ liệu quốc tế độc quyền, G-TOPS hỗ trợ việc khám phá thị trường toàn cầu và xuất khẩu sản phẩm chất lượng cao từ các nhà sản xuất trong nước.

Engineering Services

CHẨN ĐOÁN KỸ THUẬT

  • Phân tích nguyên nhân gốc của sự cố và dịch vụ bảo dưỡng cho các thiết bị như máy phát điện diesel, bơm, van, và thiết bị thủy lực
  • Hỗ trợ thiết kế và tư vấn, bao gồm sửa đổi thiết kế, cải thiện hiệu suất, cải thiện môi trường vận hành và bảo trì cho nhiều thiết bị khác nhau

R&M NHÀ MÁY ĐIỆN QUỐC TẾ

  • Thu thập thông tin về các dự án R&M (sửa chữa và bảo dưỡng) cho các nhà máy điện cũ ở nước ngoài
  • Cung cấp và Xuất khẩu Thiết bị Nhà máy Hàn Quốc thay thế